INNEHÅLL
  Startsida
 Tjänster
  Hälsosamtal
  Råd om mat och kosttillskott
  Stöd till viktminskning
 Om hälsa
  Länkar om hälsa
 Om företaget
  Vem är hälsokonsulten?
  Kontakt
  Om cookies
Björkskog

Hälsokonsulten EVISANA erbjuder dig hälsosamtal som utgår från dina behov, vetenskap och beprövad erfarenhet. EVISANA står för evidensbaserade insatser för hälsan. Företaget hette tidigare Björkhagens hälsokonsult.

HälsosamtalHälsosamtal
Vill du komma igång med en sundare livsstil?
Behöver du stöd vid psykisk ohälsa, t.ex en livskris?
Läs mer här >

Råd om mat och kosttillskottRåd om mat och kosttillskott
Hur är dina matvanor? Vad behöver du kanske förändra?
För mycket fria radikaler? Behöver du kosttillskott?
Läs mer här >

Stöd till viktminskningStöd till viktminskning
Väger du alltför mycket? Vill du få stöd i att komma igång med sundare levnadsvanor? Hälsosamtal brukar vara till god hjälp.
Läs mer här >